BG  EN  DE

удобството на пълното обслужване


Без да претендираме, че можем абсолютно всичко, ние сме добре подготвени да обградим вашия бранд с компетентни грижи в почти всички аспекти на модерните маркетингови комуникации: дългосрочно планиране и стратегии, творчески концепции, графичен дизайн и интерактивни приложения, промоции, медийно  планиране и купуване.

С нас удобството ви ще е пълно и използването на бюджета ви - максимално ефективно.

© 2010 Рекламна агенция Адвъртайзинг Кеър ООД. Всички права запазени.
Уведомително съобщение за визуална идентификация на уебсайт във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-2.073-14769-C01, проект Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19